Siber Güvenlik

Son Güncelleme Tarihi : 01.01.2021

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.
 
Genel bilgi için :

https://www.usom.gov.tr/
 
Ulusal Siber Güvenlik İhbar’ları için :

https://www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html
 
Zararlı Yazılım Barındıran / Yayan Alan Adları için :

https://www.usom.gov.tr/zararli-baglantilar/1.html

novatek-corporate-digital-dark-signature