NovaTek Bilişim Hizmetleri olarak;

ERP Yazılım Çözümlerimiz

Siz değerli müşterilerimizin ERP kapsamlı İş süreçlerinde en etkin çözüm ortağını olacaktır

ERP İş Süreçlerinizde;

İşletmelerinizin uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak istemez misiniz?

Her ölçekten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, dış ticaretten satışa kadar tüm operasyonlarda görünürlük, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlayan ERP ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren ERP iş yükünü de önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. ERP çözümlerle daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, süreçlerin daha etkin yönetimi de müşteri memnuniyetini artırıyor.